Znika podział na tajemnicę państwową i służbową

Lista, która określała, które informacje można uznać za ściśle tajne zostanie zlikwidowana. Od teraz o tym czy dany dokument można uznać za ściśle tajny będzie decydować osoba, która będzie mu nadawała klauzulę tajności. Wszystkie te informacje, które nie mogą dostać się do osób trzecich będą otrzymywały status ściśle tajne, tajne, poufne lub zastrzeżone. Takie zmiany są wprowadzone w życie wraz z nową ustawą dotyczącą ochronie informacji niejawnych. W myśl tej zasady wiele będzie zależało od osób, które nie będą się już kierować listami z wykazem, co można uznać za tajne. Teraz spadnie na nie wielka odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji o statusie informacji. Takie osoby przykładowo muszą samodzielnie określić czy dane informacje mogą zagrozić sojuszowi polski z innymi krajami. Można więc powiedzieć, że nowa ustawa kładzie duży nacisk na utajnienie informacji, które mogą posłużyć naszemu krajowi w polityce zagranicznej. Ustawa dotyczy również informacji, które mogą zagrozić bezpieczeństwu i życiu polskich żołnierzy znajdujących się na misjach pokojowych lub wojennych w różnych regionach świata. To samo tyczy się informacji na temat życia świadków koronnych.

Większe możliwości policji Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Przepisy ograniczające obecność reklam W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Zmiany dotyczące gmin Zmiany w kodeksie wyborczym Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków