Zmiany w kodeksie wyborczym

Od następnych wyborów parlamentarnych, prezydenckich czy też do samorządu lokalnego nastąpi wiele zmian jeśli chodzi o procedurę głosowania. Każdy głosujący będzie miał możliwość oddania swojego głosu na danego kandydata w przeciągu dwóch dni a nie jak to ma miejsce teraz jeden dzień. Dwa dni głosowania to jedynie możliwość. o tym decyzję będzie wydawał organ zarządzający. Sejm rozpatrzył ponad trzysta poprawek, jakie przygotowali im senatorowie. Jeden z punktów który został przyjęty jest zniesienie obowiązku informowania wyborców o danych wyborach. Kodeks wyborczy, został stworzony po to, żeby jaśniej przedstawić obywatelom, prawa, jakie posiadają podczas głosowania. Zdaniem ekspertów, zrezygnowanie z wysłania zawiadomień o głosowaniu jest niedobrym rozwiązaniem. Ich zdaniem ich wysłanie wzmacniało konstytucyjną zasadę mówiącą o powszechności wyborów. Konieczność wysyłania zawiadomień widać po ostatnich wyborach samorządowych, o których według badań wiedziało niewielu respondentów.
Przyjęty kodeks wyborczy zastąpi pięć funkcjonujących do tej pory praktycznie osobno ustaw wyborczych. Przepisy takie zaczęły obowiązywać od lutego tego roku.

W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Większe możliwości policji Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Przepisy ograniczające obecność reklam Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Zmiany dotyczące gmin Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków Zmiany w kodeksie wyborczym Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika