Zmiany w kodeksie wyborczym

Od następnych wyborów parlamentarnych, prezydenckich czy też do samorządu lokalnego nastąpi wiele zmian jeśli chodzi o procedurę głosowania. Każdy głosujący będzie miał możliwość oddania swojego głosu na danego kandydata w przeciągu dwóch dni a nie jak to ma miejsce teraz jeden dzień. Dwa dni głosowania to jedynie możliwość. o tym decyzję będzie wydawał organ zarządzający. Sejm rozpatrzył ponad trzysta poprawek, jakie przygotowali im senatorowie. Jeden z punktów który został przyjęty jest zniesienie obowiązku informowania wyborców o danych wyborach. Kodeks wyborczy, został stworzony po to, żeby jaśniej przedstawić obywatelom, prawa, jakie posiadają podczas głosowania. Zdaniem ekspertów, zrezygnowanie z wysłania zawiadomień o głosowaniu jest niedobrym rozwiązaniem. Ich zdaniem ich wysłanie wzmacniało konstytucyjną zasadę mówiącą o powszechności wyborów. Konieczność wysyłania zawiadomień widać po ostatnich wyborach samorządowych, o których według badań wiedziało niewielu respondentów.
Przyjęty kodeks wyborczy zastąpi pięć funkcjonujących do tej pory praktycznie osobno ustaw wyborczych. Przepisy takie zaczęły obowiązywać od lutego tego roku.

Większe możliwości policji Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Przepisy ograniczające obecność reklam W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Zmiany w kodeksie wyborczym Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków Zmiany dotyczące gmin