Zmiany dotyczące gmin

Wraz z rozpoczynającym się rokiem dwa tysiące jedenastym w naszym kraju doszło do kilku zmian natury administracyjnej. Od początku nowego roku prawami miejskimi może poszczycić się pięć nowych miast. Co ciekawe w przeważającej większość jest to powrót do statusu miasta ponieważ miały one wcześniej prawa miejskie, które utraciły w skutek zawirowań historycznych, które dotknęły nasz kraj. Przypomnijmy, że aby otrzymać prawa miejskie w Polsce trzeba spełnić kilka istotnych warunków. Obowiązkowo trzeba posiadać kanalizację, placówkę kulturalną choćby nawet w postaci kina. Aby otrzymać prawa miejskie potrzebna jest także obecność szkoły. Zmiana statusu miejscowości wiąże się z wieloma istotnymi zmianami. Przykładowo wójt przestaje być wójtem a staje się automatycznie burmistrzem. Analogicznie rada gminy przekształca się w radę miasta. Nadanie praw miejskich jest wielką szansą dla każdej miejscowości. Może to spowodować większe zainteresowanie nim przedsiębiorczość, która może doprowadzić do zlikwidowania bezrobocia, które jest codziennością w tego rodzaju niewielkich miastach. Prawa miejskie nadaje Rada Ministrów w formie wydanego rozporządzenia.

Zmiany dotyczące gmin Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Większe możliwości policji Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Przepisy ograniczające obecność reklam Zmiany w kodeksie wyborczym W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków