Zmiany dotyczące gmin

Wraz z rozpoczynającym się rokiem dwa tysiące jedenastym w naszym kraju doszło do kilku zmian natury administracyjnej. Od początku nowego roku prawami miejskimi może poszczycić się pięć nowych miast. Co ciekawe w przeważającej większość jest to powrót do statusu miasta ponieważ miały one wcześniej prawa miejskie, które utraciły w skutek zawirowań historycznych, które dotknęły nasz kraj. Przypomnijmy, że aby otrzymać prawa miejskie w Polsce trzeba spełnić kilka istotnych warunków. Obowiązkowo trzeba posiadać kanalizację, placówkę kulturalną choćby nawet w postaci kina. Aby otrzymać prawa miejskie potrzebna jest także obecność szkoły. Zmiana statusu miejscowości wiąże się z wieloma istotnymi zmianami. Przykładowo wójt przestaje być wójtem a staje się automatycznie burmistrzem. Analogicznie rada gminy przekształca się w radę miasta. Nadanie praw miejskich jest wielką szansą dla każdej miejscowości. Może to spowodować większe zainteresowanie nim przedsiębiorczość, która może doprowadzić do zlikwidowania bezrobocia, które jest codziennością w tego rodzaju niewielkich miastach. Prawa miejskie nadaje Rada Ministrów w formie wydanego rozporządzenia.

Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Znika podział na tajemnicę państwową i służbową W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Większe możliwości policji Przepisy ograniczające obecność reklam Zmiany w kodeksie wyborczym Zmiany dotyczące gmin Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt