Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie

W polskim parlamencie doszło do przegłosowania ważnych przepisów dotyczących ochrony świadków najważniejszych przestępstw. Nowelizacja kodeksu wykonawczego zakłada na przykład dużo ściślejszy nadzór nad więźniami niż ot miało miejsce do tej pory. Projekt w sejmie przeszedł bez ani jednego głosu sprzeciwu. Nowelizacja ta została przyjęta by lepiej chronić świadków, którzy często są jedyną szansą na rozwiązanie spraw mających duże znaczenie dla opinii publicznej. Dotyczy to świadków, przebywających w polskich zakładach karnych. Przepisy mówią teraz, że tego rodzaju świadek będzie poddawany dużo bardziej rygorystycznej kontroli stanu zdrowia fizycznego ale także psychicznego. Dużo bardziej ściślejszy nadzór ma zostać zastosowany jedynie na wniosek prokuratora. Będzie dotyczył także kontroli korespondencji. Według założeń ustawy świadek istotny dla śledztwa ma zostać objęty tego rodzaju ochroną na okres sześciu miesięcy. Termin ten w specjalnych przypadkach może zostać przedłużony. Teraz to więzień będzie decydował, czy można go będzie umieści w celi dla niebezpiecznych skazanych i czy potrzebuje ochrony osobistej.

Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Większe możliwości policji Zmiany w kodeksie wyborczym Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Przepisy ograniczające obecność reklam W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Zmiany dotyczące gmin Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków