Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie

W polskim parlamencie doszło do przegłosowania ważnych przepisów dotyczących ochrony świadków najważniejszych przestępstw. Nowelizacja kodeksu wykonawczego zakłada na przykład dużo ściślejszy nadzór nad więźniami niż ot miało miejsce do tej pory. Projekt w sejmie przeszedł bez ani jednego głosu sprzeciwu. Nowelizacja ta została przyjęta by lepiej chronić świadków, którzy często są jedyną szansą na rozwiązanie spraw mających duże znaczenie dla opinii publicznej. Dotyczy to świadków, przebywających w polskich zakładach karnych. Przepisy mówią teraz, że tego rodzaju świadek będzie poddawany dużo bardziej rygorystycznej kontroli stanu zdrowia fizycznego ale także psychicznego. Dużo bardziej ściślejszy nadzór ma zostać zastosowany jedynie na wniosek prokuratora. Będzie dotyczył także kontroli korespondencji. Według założeń ustawy świadek istotny dla śledztwa ma zostać objęty tego rodzaju ochroną na okres sześciu miesięcy. Termin ten w specjalnych przypadkach może zostać przedłużony. Teraz to więzień będzie decydował, czy można go będzie umieści w celi dla niebezpiecznych skazanych i czy potrzebuje ochrony osobistej.

Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych Zmiany w kodeksie wyborczym Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Znika podział na tajemnicę państwową i służbową W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Większe możliwości policji Zmiany dotyczące gmin Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków Przepisy ograniczające obecność reklam Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika