Większe możliwości policji

Polska policja otrzymała kolejne ważne narzędzie, które posłuży im do walki z przestępczością, szczególnie przestępczością zorganizowaną. Do jej dyspozycji został przeznaczony specjalny system informatyczny, który pomoże im sprawdzać na terenie całej Unii Europejskiej przepływ pieniędzy należących do osób poszukiwanych lub też podejrzanych o dokonanie przestępstwa. Policja będzie miała także wgląd do informacji przechowywanych przez urzędy skarbowe. Takie możliwości będą możliwe dzięki specjalnemu projektowi o wymianie informacji z innymi organami ścigania Unii Europejskiej. Projekt stworzyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie polscy policjanci uskarżają się na wielkie możliwości z walce z przestępczością międzynarodową, dlatego jej zdaniem zmiany takie powinny być wprowadzone jak najszybciej. Jedynie policja na mocy tego projektu będzie miała utrudnione zadanie, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji objętych tajemnicą bankową. Jej uchylenia może dokonać jedynie sąd i to na specjalny wniosek komendanta głównego. Taka sama procedura obowiązuje przy zakładaniu podsłuchów. Projekt ten będzie kosztował 28mln złotych.

W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Przepisy ograniczające obecność reklam Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Zmiany dotyczące gmin Większe możliwości policji Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Zmiany w kodeksie wyborczym Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych