Większe możliwości policji

Polska policja otrzymała kolejne ważne narzędzie, które posłuży im do walki z przestępczością, szczególnie przestępczością zorganizowaną. Do jej dyspozycji został przeznaczony specjalny system informatyczny, który pomoże im sprawdzać na terenie całej Unii Europejskiej przepływ pieniędzy należących do osób poszukiwanych lub też podejrzanych o dokonanie przestępstwa. Policja będzie miała także wgląd do informacji przechowywanych przez urzędy skarbowe. Takie możliwości będą możliwe dzięki specjalnemu projektowi o wymianie informacji z innymi organami ścigania Unii Europejskiej. Projekt stworzyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie polscy policjanci uskarżają się na wielkie możliwości z walce z przestępczością międzynarodową, dlatego jej zdaniem zmiany takie powinny być wprowadzone jak najszybciej. Jedynie policja na mocy tego projektu będzie miała utrudnione zadanie, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji objętych tajemnicą bankową. Jej uchylenia może dokonać jedynie sąd i to na specjalny wniosek komendanta głównego. Taka sama procedura obowiązuje przy zakładaniu podsłuchów. Projekt ten będzie kosztował 28mln złotych.

Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Zmiany dotyczące gmin Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Większe możliwości policji Zmiany w kodeksie wyborczym Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Przepisy ograniczające obecność reklam