Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika

Każdy właściciel przedsiębiorstwa zatrudniający młodocianego pracownika ma możliwość zgłoszenia się komend Ochotniczych Hufców Pracy w celu ubiegania się o refundację. Aby to zrobić musi wypełnić specjalny wniosek. Jeżeli zostanie ono przyjęte pracodawca otrzyma refundację wynagrodzenia i składek za młodocianych. Spowodowane jest to wejściem w życie nowym przepisów, które zezwalają Ochotniczym Hufcom Pracy zatrudnioną młodocianych pracowników do tego otrzymać refundację dzięki Funduszowi Pracy. Co ciekawe nie muszą one składać żadnych wniosków ponieważ to one mają w kompetencjach przyznawanie refundacji. O refundacje może zgłaszać się każdy pracodawca, który spełnia określone warunki. Musi on zatrudniać w swoim przedsiębiorstwie pracowników znajdujących się w określonym wieku w określonych zawodach. Wykaz takich zawodów jest tworzony przez marszałka województwa, który konsultuje swój wybór z wojewódzką radą zatrudnienia. Wykaz tego rodzaju zawodów można odnaleźć na stronie internetowej wojewódzkich urzędów pracy. Refundacje dostaje się na podstawie podpisanej umowy między OHP a firmą.

Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Zmiany dotyczące gmin Zmiany w kodeksie wyborczym W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Większe możliwości policji Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków Przepisy ograniczające obecność reklam