Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków

W Polsce weszły w życie specjalne przepisy dotyczące osób występujących w charakterze najważniejszych świadków zeznających w najistotniejszych spraw w naszym kraju. Nowe przepisy zakładają większą izolację więźniów, którzy mają zeznawać a przebywają w zakładach karnych. Większa izolacja ma zmniejszyć ryzyku niewyjaśnionych zgonów, które w ostatnim czasie są na porządku dziennym w polskim więziennictwie. W czasie ich pobytów w zakładzie karnym przepisy znacznie ograniczą do nich dostęp osobom trzecim. Najważniejsi świadkowie będą także w odosobnieniu przebywać w celach oraz samotnie wykonywać takie czynności jak codzienne spacery. W specjalnych przypadkach, gdy istnieje potwierdzone przypuszczenie, że zdrowie świadka jest zagrożone może on dostać ochronę osobistą tak jak ma to miejsce w przypadku świadków koronnych. Objęcie świadka tego rodzaju procedurami będzie możliwe jedynie na wniosek wydawany przez prokuratury lub przez sąd prowadzący sprawę. Wniosek taki będzie mógł składać sam oskarżony, jeżeli uzna to za konieczne. Długość trwania specjalnej ochrony będzie zależna od długości trwania zagrożenia życia.

Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Większe możliwości policji W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Przepisy ograniczające obecność reklam Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków Zmiany w kodeksie wyborczym Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Zmiany dotyczące gmin Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt