Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków

W Polsce weszły w życie specjalne przepisy dotyczące osób występujących w charakterze najważniejszych świadków zeznających w najistotniejszych spraw w naszym kraju. Nowe przepisy zakładają większą izolację więźniów, którzy mają zeznawać a przebywają w zakładach karnych. Większa izolacja ma zmniejszyć ryzyku niewyjaśnionych zgonów, które w ostatnim czasie są na porządku dziennym w polskim więziennictwie. W czasie ich pobytów w zakładzie karnym przepisy znacznie ograniczą do nich dostęp osobom trzecim. Najważniejsi świadkowie będą także w odosobnieniu przebywać w celach oraz samotnie wykonywać takie czynności jak codzienne spacery. W specjalnych przypadkach, gdy istnieje potwierdzone przypuszczenie, że zdrowie świadka jest zagrożone może on dostać ochronę osobistą tak jak ma to miejsce w przypadku świadków koronnych. Objęcie świadka tego rodzaju procedurami będzie możliwe jedynie na wniosek wydawany przez prokuratury lub przez sąd prowadzący sprawę. Wniosek taki będzie mógł składać sam oskarżony, jeżeli uzna to za konieczne. Długość trwania specjalnej ochrony będzie zależna od długości trwania zagrożenia życia.

Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Zmiany w kodeksie wyborczym Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Przepisy ograniczające obecność reklam Zmiany dotyczące gmin Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Większe możliwości policji