Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych

Każdy producent soków, który oferuje swoje produkty na polskim rynku będzie zobowiązany do umieszczania na opakowaniu swojego towaru specjalnej informacji o tym, z czego powstał dany sok. Dodatkowo informacja taka musi zostać przedstawiona na opakowaniu w sposób jasny, który nie będzie budził wątpliwości klienta, który będzie chciał go zakupić. Podstawowymi informacjami umieszczonymi na opakowaniu ma być przykładowo czy sok jest owocowy czy też jest nektarem czy sok został wyprodukowany z koncentratu zagęszczonego, soku z proszku. Takie założenia wchodzą w życie w wyniku rozporządzenia wydanego przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi. Rozporządzenie te zostało wydane już jakiś czas temu a w życie weszło wraz z rozpoczęciem nowego roku. Rozporządzenie to zostały wydane w oparciu o ustawę z przed dziesięciu lat dotyczącej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Czytelne oznakowanie soków ma za zadanie lepiej informować klientów zakupujących tego rodzaju produkty. Do tej pory często są oni wprowadzani w błąd, jeśli chodzi o skład kupowanego produktu, który często nie posiada takich wartości odżywczych jak by to się mogło wydawać.

Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Większe możliwości policji Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Zmiany w kodeksie wyborczym Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Zmiany dotyczące gmin Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Przepisy ograniczające obecność reklam Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków