Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany

Od początku nowego roku w życie weszły nowe przepisy, które mają za zadanie dużo lepsze kontrolowanie jakości materiałów budowlanych, które są wykorzystywane w budownictwie. Tym zadaniem będzie zajmował się nadzór budowlany, który będzie przeprowadzał kontrolne i stwierdzał czy materiały nie są niebezpieczne czy też ich właściwości są zgodne z deklarowanymi przez producenta. Nadzór budowlany będzie przeprowadzał te kontrole w dowolnych miejscach. Może to być teren budowy, magazyny, gdzie są składowane czy też teren budowy. Oznacza to, że każdy pracownik nadzoru budowlanego będzie miał prawo wejść na teren budowy czy też magazynu w celu dokonania inspekcji i kontroli. Będzie miał także prawo zażądać dokumentów dotyczących materiałów budowlanych . Kontrola będzie miała miejsce w obecności kontrolowanej osoby lub jego przedstawiciela. Sprawa do sądu będzie wnoszona z urzędu w wypadku wykrycia niesprawiedliwości w czasie dokonywania kontroli. Wszystko to w oparciu o za Ustawy z 21 maja 2010 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności wprowadza zmiany w zasadach.

Zmiany w kodeksie wyborczym Większe możliwości policji W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Zmiany dotyczące gmin Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków Przepisy ograniczające obecność reklam Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie