Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany

Od początku nowego roku w życie weszły nowe przepisy, które mają za zadanie dużo lepsze kontrolowanie jakości materiałów budowlanych, które są wykorzystywane w budownictwie. Tym zadaniem będzie zajmował się nadzór budowlany, który będzie przeprowadzał kontrolne i stwierdzał czy materiały nie są niebezpieczne czy też ich właściwości są zgodne z deklarowanymi przez producenta. Nadzór budowlany będzie przeprowadzał te kontrole w dowolnych miejscach. Może to być teren budowy, magazyny, gdzie są składowane czy też teren budowy. Oznacza to, że każdy pracownik nadzoru budowlanego będzie miał prawo wejść na teren budowy czy też magazynu w celu dokonania inspekcji i kontroli. Będzie miał także prawo zażądać dokumentów dotyczących materiałów budowlanych . Kontrola będzie miała miejsce w obecności kontrolowanej osoby lub jego przedstawiciela. Sprawa do sądu będzie wnoszona z urzędu w wypadku wykrycia niesprawiedliwości w czasie dokonywania kontroli. Wszystko to w oparciu o za Ustawy z 21 maja 2010 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności wprowadza zmiany w zasadach.

Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków Znika podział na tajemnicę państwową i służbową W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Większe możliwości policji Przepisy ograniczające obecność reklam Zmiany w kodeksie wyborczym Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Zmiany dotyczące gmin Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany