Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany

Od początku nowego roku w życie weszły nowe przepisy, które mają za zadanie dużo lepsze kontrolowanie jakości materiałów budowlanych, które są wykorzystywane w budownictwie. Tym zadaniem będzie zajmował się nadzór budowlany, który będzie przeprowadzał kontrolne i stwierdzał czy materiały nie są niebezpieczne czy też ich właściwości są zgodne z deklarowanymi przez producenta. Nadzór budowlany będzie przeprowadzał te kontrole w dowolnych miejscach. Może to być teren budowy, magazyny, gdzie są składowane czy też teren budowy. Oznacza to, że każdy pracownik nadzoru budowlanego będzie miał prawo wejść na teren budowy czy też magazynu w celu dokonania inspekcji i kontroli. Będzie miał także prawo zażądać dokumentów dotyczących materiałów budowlanych . Kontrola będzie miała miejsce w obecności kontrolowanej osoby lub jego przedstawiciela. Sprawa do sądu będzie wnoszona z urzędu w wypadku wykrycia niesprawiedliwości w czasie dokonywania kontroli. Wszystko to w oparciu o za Ustawy z 21 maja 2010 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności wprowadza zmiany w zasadach.

Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków Większe możliwości policji Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Zmiany w kodeksie wyborczym Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych Zmiany dotyczące gmin Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Przepisy ograniczające obecność reklam Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie