Tłumaczenie polskiego prawa

Według polskiego prawa napastnikowi, który próbuje się włamać można wyrządzić szkodę jedynie w momencie, gdy uzna się, że nasze życie lub zdrowie jest w stanie zagrożenia. Wtedy to pokrzywdzona osoba, może zastosować dowolny sposób obrony koniecznej. Trzeba jednak pamiętać, że obrona ta powinna być dostosowana do zagrożenia, w jakim się znajdujemy. Często w sytuacji stresowej jest to jednak problemem. Według polskiego prawa naruszenie dobra należącego do napastnika w momencie, gdy jest on już obezwładniony można uznać już za przekroczenie zasad obrony koniecznej. W takim wypadku poszkodowany musi liczyć się z pociągnięciem go do odpowiedzialności karnej. Kodeks karny jednak takie osoby traktuje dużo bardziej łagodniej niż sprawców przestępstwa popełnionego z premedytacją. Sąd w tego rodzaju sprawach bierze poprawkę na to, że poszkodowany działał w wielkim stresie i często jego postępowanie nie było przemyślane. Może się nawet zderzyć, że sąd odstąpi od wymierzenia kary takiej osobie w wypadku, gdy uzna, że przekroczenie obrony koniecznej wynikało ze strachu, lub też niesłychanej brutalności zamachowca.

Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Przepisy ograniczające obecność reklam Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Większe możliwości policji Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Zmiany w kodeksie wyborczym Zmiany dotyczące gmin Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych