Tłumaczenie polskiego prawa

Według polskiego prawa napastnikowi, który próbuje się włamać można wyrządzić szkodę jedynie w momencie, gdy uzna się, że nasze życie lub zdrowie jest w stanie zagrożenia. Wtedy to pokrzywdzona osoba, może zastosować dowolny sposób obrony koniecznej. Trzeba jednak pamiętać, że obrona ta powinna być dostosowana do zagrożenia, w jakim się znajdujemy. Często w sytuacji stresowej jest to jednak problemem. Według polskiego prawa naruszenie dobra należącego do napastnika w momencie, gdy jest on już obezwładniony można uznać już za przekroczenie zasad obrony koniecznej. W takim wypadku poszkodowany musi liczyć się z pociągnięciem go do odpowiedzialności karnej. Kodeks karny jednak takie osoby traktuje dużo bardziej łagodniej niż sprawców przestępstwa popełnionego z premedytacją. Sąd w tego rodzaju sprawach bierze poprawkę na to, że poszkodowany działał w wielkim stresie i często jego postępowanie nie było przemyślane. Może się nawet zderzyć, że sąd odstąpi od wymierzenia kary takiej osobie w wypadku, gdy uzna, że przekroczenie obrony koniecznej wynikało ze strachu, lub też niesłychanej brutalności zamachowca.

Zmiany w kodeksie wyborczym Znika podział na tajemnicę państwową i służbową Przepisy ograniczające obecność reklam Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Większe możliwości policji Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Zmiany dotyczące gmin