Tłumaczenie polskiego prawa

Według polskiego prawa napastnikowi, który próbuje się włamać można wyrządzić szkodę jedynie w momencie, gdy uzna się, że nasze życie lub zdrowie jest w stanie zagrożenia. Wtedy to pokrzywdzona osoba, może zastosować dowolny sposób obrony koniecznej. Trzeba jednak pamiętać, że obrona ta powinna być dostosowana do zagrożenia, w jakim się znajdujemy. Często w sytuacji stresowej jest to jednak problemem. Według polskiego prawa naruszenie dobra należącego do napastnika w momencie, gdy jest on już obezwładniony można uznać już za przekroczenie zasad obrony koniecznej. W takim wypadku poszkodowany musi liczyć się z pociągnięciem go do odpowiedzialności karnej. Kodeks karny jednak takie osoby traktuje dużo bardziej łagodniej niż sprawców przestępstwa popełnionego z premedytacją. Sąd w tego rodzaju sprawach bierze poprawkę na to, że poszkodowany działał w wielkim stresie i często jego postępowanie nie było przemyślane. Może się nawet zderzyć, że sąd odstąpi od wymierzenia kary takiej osobie w wypadku, gdy uzna, że przekroczenie obrony koniecznej wynikało ze strachu, lub też niesłychanej brutalności zamachowca.

Przepisy ograniczające obecność reklam Przedsiębiorstwo może otrzymać refundację za pracownika Zmiany w kodeksie wyborczym Prawo karne w stosunku do najważniejszych świadków W Polsce od pewnego czasu funkcjonuje ustawa biurokracyjna Materiały budowlane będą teraz dużo lepiej kontrolowane przez nadzór budowlany Nowe obowiązki firm nałożone na producentów soków owocowych Zmiany dotyczące gmin Większe możliwości policji Większe pieniądze na ochronę ważnych świadków w budżecie Ukryte reklamy są już niezgodne z prawem Weterynarze nie będą mieli prawa badać zwierząt Znika podział na tajemnicę państwową i służbową